ร่วมงานกับเรา

hr@urniquestudio.com

Contact:
hr@urniquestudio.com

{{job.name}} ({{job.suffix_name}})

{{job.tier}}

{{job.contract}}

หน้าที่รับผิดชอบ:
 • ออกแบบ UI สำหรับเกมที่ได้รับมอบหมายให้สวยงามและเป็นมิตรต่อผู้เล่น 
 • ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบและสร้าง Wireframe หรือ User Flow สำหรับหน้า Interface ต่าง ๆ ในเกม
 • เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์ ประเมิน แก้ไข UX/UI ของตัวเกมให้กับทีมต่าง ๆ
 • ออกแบบ Transition, Effect ต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนความเข้าใจของผู้เล่นได้
 • ค้นคว้าแนวคิดจากเกมในตลาดเพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเกมของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คาดการณ์ ระบุ และแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบประสบการณ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์การเล่นเกมของผู้เล่นได้
 • สามารถทำการทดสอบกับกลุ่มผู้เล่นจริง เพื่อนำผลทดสอบมาวิเคราะห์ ประเมินและแก้ไขได้อย่างตรงตามจุดประสงค์
คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์ในการผลิตและดูแล UX/UI สำหรับเกมใน PC / Mobile / Console อย่างน้อย 2 เกม
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Adobe Creative Suite, Figma หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน Unity จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการนำเสนอ สื่อสารแนวคิดของตัวเองได้ในรูปแบบ Wireframe, Interface Design
 • สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ 
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และตรงเวลาได้
 • มีความสนใจในการเล่นเกม และอุตสาหกรรมเกม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารได้ดี
หน้าที่รับผิดชอบ:
 • ทำงานร่วมกับกลุ่มศิลปิน และโปรแกรมเมอร์เพื่อผลิต Art Content ให้ตรงตามมาตรฐานทางเทคนิค และนำเข้าสู่ Engine
 • วิเคราะห์ Art Content เพื่อระบุปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ รวมถึงแนะนำวิธีการที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
 • รักษาสมดุลของความสร้างสรรค์ กับความเป็นไปได้ในทางเทคนิค เช่น ขนาดไฟล์ หน่วยความจำ และประสิทธิภาพ
 • รวบรวม ตรวจสอบ และ เพิ่มประสิทธิภาพของกราฟฟิกใน Engine โดยการเขียน scripts หากจำเป็น
 • รับมือ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคใน Asset Pipeline
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ Art Content
 • ประสานงาน และร่วมงานกับทางศิลปินท่านอื่น ๆ นักออกแบบ และวิศวะกรในการสนับสนุนกระบวนการสร้างคอนเทนต์และฟีเจอร์ต่าง ๆ
คุณสมบัติ:
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้าน Graphic Rendering Pipeline เป็นอย่างมาก
 • มีความรู้ และความเข้าใจในงานประเภท Visual Effect (VFX) เช่น Morphs, Particles, Shaders, Materials, Textures
 • มีความเข้าใจเทคนิคการทำ Optimization เป็นอย่างดี เช่น Mesh Optimization, Image Compression และอื่น ๆ
 • มีความสามารถในการเขียนเอฟฟกต์ Post-processing เช่น Depth Blur, Lens Flare, Tone Mapping and Bloom
 • มีความสามารถในการทำงานภายใต้ข้อจำกัดของ Engine เช่น จำกัด File sizes, จำนวน Polygon Counts, ความเร็วในการโหลด
 • มีความเข้าใจใน Game Engine โดยทั่วไป โดยเฉพาะ Unity
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับภาษา C# จะพิจารณาเป็นพิเศษ